Адрес

България,
9000 Варна,
Морска Гара офис 13
тел: + 359 887 241 339
info@dombg.eu

Услуги

По отношение на придобиването на недвижимо имущество, фирмата предлага целия пакет от услуги, обвързани с покупката.

Преобладаваща част от клиентите на "Sunny Home" са чуждестранни граждани и в тази насока обслужването обхваща дейностите по точен и прецизен подбор на имоти, професионално консултиране, съдействие по регистрация на фирма (съгласно условията на българското законодателство по отношение на закупуването на недвижимо имущество от чуждестранни граждани), правни, счетоводни услуги и консултации. Фирмата предлага също и персонален подход, сигурност при реализация на сделките, коректно отношение, качествено и експедитивно обслужване.

Фирмата посреща своите клиенти на летището във Варна, като за нашите клиенти предварително е направена резервация на тяхно име в хотел препоръчан от нас или по техен избор. "Sunny Home" работи само с тези хотели, които предлагат оптимално удобство, удоволетворителна цена, качествено обслужване, сигурност и комфорт по време на пребиваването на нашите клиенти в страната.

Нагоре

Придобиване на недвижимо имущество

Придобиването (закупуването) на недвижимо имущество на територията на Република България се извършва съобразно българското законодателство. Съгласно законовите разпоредби, чуждестранни граждани имат право да притежават недвижимо имущество в България.Те могат да закупят собственост с прилежащата към нея земя, само при условие, че същите притежават регистрирана фирма в страната и имуществото се закупува на името на тази фирма. Ако чуждестранният гражданин желае да закупи само имушеството, без принадлежашата земя към него, регистрирането на фирма не е необходимо. В случаите, когато се закупува и земята регистрирането на фирма е задължително.

Нагоре

Регистрацията на фирма

Регистрацията на фирма е изключително лесен процес, осъществяващ се от квалифициран адвокат. Самата процедура отнема около 7-10 работни дни и стойността на всички дейности по регистрацията възлиза на около 500 евро. Единственото изискване, с което клиента се ангажира е определяне на наименованието на регистриращата се фирма.

Нагоре

"Sunny Home" организира огледите на имотите, съобразно изискванията, предпочитанията и времето, което клиента има на разположение.